home velika

Program za nekretnine namenjen agencijama za nekretnine

Program za nekretnine je poznat  kao “Program Dragana Janjića”

Jedini integralni program koji radi u lokalnoj računarskoj mreži

Poslovni podaci su na vašem lokalnom disku

Program za nekretnine sadrži sve module koji su potrebni za rad agencije za nekretnine

Prava pristupa na nivou sekretarice, agenta, menadzerskih grupa

Prilagođavanje programa vašim zahtevima

Višegodišnje iskustvo u radu sa Agencijama za nekretnine

Objedinjeni podaci za EOP, Transakcije, Obrazac 4